Wetenschap en uitvindingen

Tijdens de Renaissance veranderde er veel. Mensen kregen een heel ander beeld van de wereld.
Tot ongeveer 1400 geloofden de meeste mensen dat God de wereld precies zo had geschapen als in de bijbel geschreven stond.Maar mensen ontdekten toen teksten uit de Klassieke Oudheid (dat was heel lang geleden). Toen werd het duidelijk dat mensen van heel lang geleden al heel veel wisten.
Mensen die veel met de oudheid (vroeger) bezig waren, vonden het heel belangrijk om met experimenten uit te testen of bepaalde dingen die ze lazen, wel klopten. Dat was iets wat men eerder nooit deed; iedereen ging er vanuit dat dat wat geschreven was, waar moest zijn.
Al heel snel gingen geleerde mensen in heel Europa druk aan de slag met proefjes op het gebied van geneeskunde, scheikunde, natuurkunde en astronomie (sterrenkunde).
Sommige mensen dachten dat ze met deze experimenten konden aantonen dat er zoiets als een ’plan van God’ voor de wereld bestond. Anderen dachten dat ze bijzondere krachten onder controle konden houden.

In het begin vond de katholieke kerk die proefjes nog wel een goed idee, maar vanaf ongeveer 1540 veranderde dat.
De Katholiek kerk vond het helemaal niet meer zo goed wat de geleerden dachten en vonden. Zo stond het niet in de Bijbel! Je moest de Bijbel geloven en niet overal van gaan controleren of het wel klopte. Geleerden werden daarom in de gevangenis gegooid.
In landen die protestants waren kon men rustig verder werken aan allerlei nieuwe ideeën. De wetenschap maakte daar een bloeiende en goede tijd door.

In de Renaissance geloofde bijna iedereen in Europa in God en de mensen gingen vaak naar de kerk. Toch hadden veel mensen het gevoel dat de mensen van de kerk niet helemaal eerlijk waren. Het volk wilde dat de kerk veranderde; ze moesten hervormen. Deze hervormingen werden later ’reformatie’ genoemd. Overal braken vreselijke en bloedige godsdienstoorlogen uit.
De mensen ontdekten dus in deze tijd veel meer: ontdekkingsreizen, veel handel, architectuur (allerlei gebouwen met veel pracht en praal), de wetenschap, techniek, boekdrukkunst, astronomie en geneeskunde.