De tuinen

In de Romeinse tijd ziet men veel Griekse beeld- en bouwkunst en Arabische watertuinen, die dienen voor status en decoratie. Even later in de Middeleeuwen beleeft tuinkunst een dode tijd. Pas aan het eind van de middeleeuwen komst de kunststroom een beetje op gang waarbij de symboliek centraal staat. In de tijd van de Renaissance houdt de kunst de strakke vormen van de tuin in even