Romantiek

Op het eind van de 18e eeuw ontstond in de kunst een stroming van kunstenaars die zich meer lieten leiden door hun gevoel dan door hun verstand. Ze lieten zich inspireren en beïnvloeden door Middeleeuwse verhalen, dromen, avonturen van die tijd, heldendaden, en de bewondering voor de natuur.

In de 19e eeuw vond de industriële revolutie plaats. Dit veranderde veel in het leven van de mensen. De machines namen veel werk over van de mensen. Met machines werken ging sneller en het was goedkoper. Daarom kwamen er steeds meer werklozen.

Om alle ellende te vergeten probeerden de mensen veel de natuur in te gaan en gingen ze dromen en fantaseren over een ander leven. Dit zie je ook terug in de schilderijen die in die tijd gemaakt zijn. Mensen waren niet tevreden met de dingen die ze hadden en daarom schilderden de kunstenaars de dingen zoals ze juist niet waren.
In de schilderijen uit de Romantiek is vooral veel gevoel te zien. De gedachten en de gevoelens van de kunstenaar bij een bepaald onderwerp waren heel belangrijk. De kunstenaar schilderde eigenlijk dingen zoals hij ze het liefst zou hebben gezien. Veel dingen werden gedramatiseerd. Hiermee wordt bedoeld dat de dingen met overdreven veel emoties werden afgebeeld.
De natuur was in de Romantiek belangrijk. Soms werd de natuur gewoon nageschilderd maar vaak werd het ook nog gedramatiseerd.

romantiek1

romantiek2

romantiek3

Je kan een kunstwerk uit de romantiek aan een paar dingen herkennen:
- emotie, het uiten van gevoelens
- verbeeldingskracht, de kunstenaars probeerden alle ellende te vergeten. Daarom gingen ze dingen schilderen zoals ze juist niet waren.
- de natuur als centraal punt, de wilde onaangetaste natuur werd een symbool.

Enkele bekende schilders van deze kunststroming zijn:
- Eugene Delacroix
- Otto Runge
- William Turner

Niet alleen de schilderkunst veranderde, ook de muziekkunst. In de muziek maken de componisten (maker van een muziekstuk) steeds grotere composities met steeds maar meer noten en moeilijkere ritmes. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van harde en zachte geluiden. Ze gebruiken veel en vreemde, nieuwe instrumenten. Er is veel drama en emotie te horen. Alles draait om wat mensen voelen, fantasie en de natuur. Dat kan je ook zien aan de sprookjes die in deze tijd worden geschreven door bijv. de gebroeders Grimm. Een nieuw instrument in de Romantiek was de saxofoon.
Andere muziekinstrumenten die al wel bestonden werden nu verbeterd. De dwarsfluit, de harp, de trompet en de viool die waren al bekend. Deze instrumenten waren nog niet hetzelfde als hoe ze nu zijn, vaak waren ze van hout gemaakt.
Een lied was in die tijd vaak een gezongen gedicht. Er is relatie tussen muziek en tekst. De band tussen gedicht en muziek is niet zo ongewoon. In de middeleeuwen, bij de troubadours, was het heel gebruikelijk dat de dichter en de componist één en dezelfde figuur waren, het gedicht ontstond tegelijk met de bijbehorende muziek. 

Componisten zijn nu niet meer in dienst van de koning of de kerk. Ze moeten hun muziek dus zelf zien te verkopen aan de luisteraars. De muziekopleiding gebeurt niet meer aan de kerkscholen, maar aan conservatoria. Dit zijn speciale scholen waar je alles over muziek en muziek maken leert, je leert er voor musicus. Musicus wordt een echt beroep.