Opdrachten bij Romantiek

1.Kies één kunstwerk uit. Schrijf een elfje over het kunstwerk.
Een ‘elfje’ is een gedicht van 11 verschillende woorden in een bepaalde volgorde.
een voorbeeld:
Pauw - 1 woord (een opvallen kenmerk/indruk)
Erg trots - 2 woorden (een verdere omschrijving van die indruk)
Op haar veren - 3 woorden (een andere beschrijving)
Plots zijn ze weg - 4 woorden
Geplukt - 1 woord (een gevoel)

Maak bij je elfje een tekening.

2.Schilderen met romantische muziek op de achtergrond, hoe voel jij je, wat komt er in je op?
of
Romantiek ontstond door de afzetting van de maatschappij. Welke liedjes van nu doen dat ook? Zoek eens zo’n nummer op. Waar wordt er tegen afgezet en waarom.

3.Laat een leerling een schilderij beschrijven.
Een andere leerling maakt het na (naar wat er beschreven wordt).

4. Ga (natuurlijke) materialen in de omgeving zoeken en het verwerken in een kunstwerk. Dit kan een schilderij zijn of iets met klei.

5.Zoek een kunstwerk uit en bekijk het goed: welk gevoel heb
je als je dit kunstwerk bekijkt? Waaraan doet het je denken? Zoek een tweede kunstwerk dat dezelfde gevoelens oproept. Zeg waarom ze samen horen. Wat is het verband?                                          Fusilinightmare

6. Kijk goed naar  het schilderij van Fuseli van de dame die slaapt. Teken jezelf nu in bed, zo echt mogelijk. Je hebt net te horen gekregen dat de mensen in de romantiek geloofden dat er een demon ze kwam bezoeken als ze een nachtmerrie hadden. Stel je nu voor dat je dat zelf ook gelooft. Teken jezelf in bed alsof je een nachtmerrie hebt. En teken dan je demon erbij, hoe zou hij eruit zien?

7. Als je klaar bent met een van de twee bovenstaande opdrachten mag je achter de computer naar de volgende site surfen:
www.klassiekemuziekgids.net
Je klikt dan op componisten.
Gesorteerd op naam.
Klik de eerste letter van de naam van je componist aan, bijvoorbeeld Brahms, B.

Schrijf een klein stukje in je eigen woorden over de componist en beluister het muziekfragment onderaan de pagina. Denk eraan dat de Romantiek het tijdperk van de emoties was. Beschrijf welke emotie of emoties je allemaal in de muziek hoort en waarom je dat vindt.