Mohammed
Mohammed wordt in 570 in Mekka geboren. Hij was al vroeg wees. Hij mediteert vaak in een rots in de berg Hira. Dat ligt vlakbij Mekka. Op een nacht in het jaar 611 komt de engel Gabriël hem in die grot opzoeken.
Die engel vertelde hem dat er maar één god is en dat die Allah heet. Dit is Arabisch voor God. Die Boodschap moest hij van de engel doorgeven aan alle mensen in Mekka. Mohammed deed dat en vanaf die tijd gingen er steeds meer mensen in Allah geloven. Zijn eerste volgelingen zijn Khadida (zijn vrouw) en haar dochter Fatima. Hij spreekt ook tot de armen en zegt dat iedereen, onafhankelijk van zijn ras of huidskleur, moslim kan worden. In 622 emigreert Mohammed met zijn volgelingen naar Medina (stad van de profeten), 350 km van Mekka. Dit is ook het jaar 1 van de Mohammedaanse jaartelling. Mohammed voert verschillende oorlogen. Het zijn de heilige oorlogen (jihad) tegen de vijanden van Allah. In 630 komt hij als overwinnaar terug in Mekka. 2 jaar later sterft hij in Medina.
Er zijn nu meer dan een miljard moslims. Ze wonen over de hele wereld, maar de meeste moslims wonen in het Midden-Oosten, Afrika en Azië.