Goden en godinnen.
De meeste Hindoes geloven in de oppergeest Brahman, die ook wel wordt gezien als “alles om ons heen”. Maar zij bidden niet tot Brahman zoals Christenen tot God zouden bidden of zoals Moslims tot Allah bidden.
In plaats daarvan bidden Hindoes tot honderden verschillende goden en godinnen, die met elkaar de Brahman vormen. Iedere God staat voor een ander stukje van de Brahman. Zoals gezegd zijn Hindoes niet verplicht om tot al deze goden te bidden.
Er zijn Hindoes die heel veel goden vereren, sommigen vereren er maar een paar en anderen vereren helemaal geen goden.
BD07780_De hindoe-goden worden vaak afgebeeld met veel hoofden of armen, die allemaal heilige voorwerpen vast houden. Dit zijn de symbolen van hun speciale krachten en je kunt er aan zien welk deel van de Brahman zij voor moeten stellen.
De Hindoe-drie-eenheid.
De drie belangrijkste Hindoe-goden zijn Brahma (de schepper), Vishnu (de beschermer) en Shiva (de verwoester). De Hindoes houden erg van de goden Vishnu en Shiva, je kunt dit zien omdat er veel tempels voor hun gebouwd zijn.
* Let er op dat Brahma en Brahman niet hetzelfde betekenen!!!
brahmaBrahma.
De schepper van het heelal. Hij wordt afgebeeld met vier hoofden die naar de vier windrichtingen kijken. Hij rijdt op zwanen of zit op een heilige lotusbloem. Zijn vrouw is de godin van kunst en onderwijs Saraswati. Brahma heeft vier handen, waarvan hij er altijd een in de lucht houdt om te zegenen.Vishnu                                                                            
Hij is de beschermer van het heelal. Vaak wordt hij afgebeeld op een adelaar of slapend op een reuzenslang.
lakshmiLakshmi is zijn vrouw, de godin van schoonheid en rijkdom.
Shiva.                                                                      
Hij is de vernietiger van al het kwade in het heelal. Hij draagt een drietand bij zich als symbool voor de vernietiging. Op zijn voorhoofd zie je een derde oog, die staat voor de kennis die hij heeft. Shiva rijdt op een grote stier, die Nandi heet. De vrouw van Shiva is de Godin Parvati.

Ganesh.
Ganesh, de God met het olifantenhoofd, is de zoon van Shiva en Parvati. Hij is een van de meest geliefde Hindoe goden. Volgens ganeshahet verhaal heeft Shiva het mensenhoofd van Ganesh in een boze bui afgesneden en er later een hoofd van een wijze olifant opgezet.
Ganesh wordt vereerd als een god die moeilijkheden wegneemt. Dus bidden Hindoes tot hem wanneer ze aan iets nieuws beginnen, bijvoorbeeld een nieuwe baan of een nieuwe school.150px-OhmHet OM teken.
Dit is een beeld van het heilige geluid OM (ook wel geschreven als AUM), het symbool van de goedheid. Het wordt door de mensen vaan gezongen als hulp bij het mediteren. Zij zien het als een kernspreuk die je vaak moet herhalen (mantra)
Er zijn verschillende opvattingen over de betekenis van het beeld. Veel mensen geloven dat het de drie belangrijkste goden uitbeeldt: Brahma, Vishnu en Shiva.
Terwijl anderen weer geloven dat het voor Brahman staat.