Het geloof van de Hindoes.
Hindoeïsme is een manier van leven. Je kunt het op allerlei manieren doen. Sommige Hindoes bidden bijvoorbeeld iedere dag, anderen bijna nooit. Het bidden en bezoeken van een tempel is namelijk niet verplicht. Iedereen mag zelf beslissen welke manier van geloven het beste bij hem of haar past. Maar Hindoes delen wel een aantal geloofspunten.
-         Atman: Volgens het Hindoeïsme heeft elk individu een eigen ziel die atman wordt genoemd. En deze ziel hoort bij de Brahman. Brahman betekent zoiets als “alles om ons heen”. Hindoes geloven niet in aparte gedeeltes (het weer, de landbouw, het leven, enz.) Zijn geloven dat alles met elkaar in verbinding staat, en noemen dat de Brahman.
-         Karma: Hindoes geloven dat bij iemands dood zijn ziel voortleeft en herboren wordt in een ander lichaam van een mens of een dier. Hoe je volgende leven eruit zal gaan zien, hangt af van de manier waarop je je in je vorige leven hebt gedragen. Als je slecht geleefd hebt, word je herboren in een lagere levensvorm. En als je goed geleefd hebt, word je herboren in een hogere levensvorm. Hoe je je gedragen hebt, noemen zij je karma.
-         Samsara: Het stelsel van de levensvormen noemen de Hindoes de samsara. Hoe hoger je dus in de samsara bent, des te beter.
-         Moksha: Het doel van het leven van een Hindoe is de Moksha. De Moksha is het einde van de samsara. Je bent dan bovenaan gekomen en Hindoes geloven dat je ziel (je atman) dan opgaat in de Brahman. Je bent dan dus geen aparte ziel meer, maar je hoort bij de Brahman.
-         Dharma: Dit zijn de plichten en regels van de Hindoes. Zoals gezegd hoeven Hindoes niet verplicht te bidden en tempels te bezoeken. Maar er zijn wel een paar gezamenlijke regels. Zo moet een Hindoe een werkzaam leven leiden, mag hij zich niet hechten aan persoonlijke bezittingen, moet hij de waarheid dienen en moet hij proberen zijn lichaam en geest rein (schoon) te houden.