Sjawoet

Sjawoet wordt zeven weken na Pesach gevierd. De joden herdenken dan dat de Thora werd gegeven.
Voor dit feest wordt de synagoge mooi versierd met bloemen. Ook dit is afkomstig uit de Thora, waarin staat dat de berg Sinaï vol met bloeiende bloemen stond toen God de tien geboden daar aan Mozes openbaarde.


Poerim

Evenals Sjawoet is dit ook een feest ter herinnering aan de joods geschiedenis. Er wordt een verhaal voorgelezen van koning Xerxes en konigin Esther. De joodse mensen wilden namelijk niet buigen voor de minister Hamam. Hamam vertelde het aan de koning Xerxes. Uiteindelijk werd besloten dat alle joden moesten worden omgebracht. Konigin Esther was eigenlijk een joodse en probeerde dit te voorkomen. Ze gaf de joden de opdracht om drie dagen en drie nachten te vasten en te bidden. Ze vertelde de koning dat Hamam zich beledigd voelde omdat ze niet wilden buigen. De koning gaf nu de opdracht Hamam te doden i.p.v. de Joden.
De dag voor Poerim wordt er gevast en in de synagoge, als het verhaal van Esther en Xerxes wordt voorgelen stampt iedereen met zijn voeten op de grond of ratelt bij het horen van de naam Hamam.