De Synagoge

De inrichting

De Synagoge, door de Joden ook wel Sjoel genoemd, is de plek van samenkomst voor de joden, om te bidden en te luisteren naar de Thora (het joodse heilige boek)
Overal waar joden kwamen te wonen werden synagogen gebouwd. Van buiten zien de synagogen er vaak heel verschillend uit, maar van binnen vind je dezelfde inrichting en dezelfde voorwerpen.

Voorwerpen die je in de sjoel tegenkomt:

Heilige Ark: staat meestal tegen de muur die naar Jeruzalem wijst. Hierin worden de Torarollen bewaard.
De stenen tafelen met de tien geboden erop worden op de deuren of erboven of
ernaast afgebeeld.

Hieronder zie je een bima (verhoging) in een synagoge met de heilige ark daarachter en een stukje van de tien geboden is erboven nog te zien.

heilige ark


Gordijn: Om de Torarollen extra goed te bewaren wordt er soms een mooi gordijn voor de deuren van de heilige ark gehangen.

gordijn

Eeuwig brandend licht:
In de sjoel hangt een lamp die dag en nacht
Blijft branden. Het is een herinnering aan
de menora die altijd in de tempel brandde.

licht

Verhoging: In het midden of achterin de synagoge is
Een verhoging gemaakt. Vanaf hier wordt er uit de Tora voorgelezen. Meestal staat deze verhoging dus voor de heilige ark.

Kandelaar: De menora (kandelaar) is het oudste symbool van het Jodendom. Het is een 7-armige kandelaar.

kandelaar

Davidster: Dit is een ster met 6 punten. In de synagoge wordt deze ster meestal als versiering gebruikt. Op de
Israëlische vlag staat ook zo’n ster

davidster

Ramen: Joden mogen alleen bidden in een huis met ramen. Deze herinneren eraan dat er buiten de synagoge
nog een hele wereld bestaat waar mensen moeten werken en gezorgd moet worden voor de zieken en mensen die hulp nodig hebben.

ramen

Gebedenboek: De joden komen in de synagoge om te bidden. De gebeden kun je lezen in de Sidoer (gebedenboek).

boek

Tora: De Tora wordt bewaard in de heilige ark. Het is
een grote rol van perkament waarop met de
handgeschreven de tekst uit de Tora staat. Om het perkament niet te beschadigen wordt het nooit met
de handen aangeraakt, maar met een jad (aanwijsstokje)
wordt de tekst gelezen

torarol