Erediensten

Christenen komen samen om God te eren, om samen te leren en hun geloof te vieren. Ze luisteren naar stukken uit de Bijbel die worden voorgelezen, ze bidden en zingen.
Een groep Christenen die regelmatig bij elkaar komt noemen we een kerk.
De gebouwen waar Christenen samen komen noemen we ook kerken.

Kerkdienst
Christenen kunnen op allerlei momenten samen komen voor erediensten, maar zondag is de belangrijkste dag. Dat is de dag van rust en van de eredienst, omdat Jezus op die dag is opgestaan uit de dood.
Kerkdiensten worden geleid door een priester of predikant.
Vaak is er een orgel in de kerk, soms ook andere instrumenten.
Kinderen gaan soms naar aparte diensten, zoals: de zondagsschool, kinderkerk, kindernevendienst of kinderwoordendienst.

De maaltijd van de Heer.
Voordat Jezus gekruisigd werd, at hij samen met zijn 12 apostelen voor de laatste keer samen. Dit wordt wel “het laatste avondmaal” genoemd. Bij dit maal gaf Jezus zijn apostelen wijn en brood en zei dat die zijn bloed en lichaam waren, die hij zou offeren voor de zonden van de mensen.
Jezus gaf zijn leerlingen de opdracht hem te blijven gedenken door deze maaltijd te eten, totdat hij terug zou komen op aarde.
Alle Christenen doen dat nog steeds in een viering die ook wel de heilige mis, communie of avondmaal genoemd wordt. Soms wordt het ook wel de eucharistie genoemd.
Sommige Rooms-katholieken en Orthodoxe Christenen vieren de mis iedere dag. In Protestantse kerken wordt het avondmaal minder vaak gevierd: op sommige plaatsen iedere week, op andere plaatsen weer eens per maand of zelfs maar twee keer per jaar.

Privé-gebed.
Christenen bidden ook alleen. Dit kan zowel in de kerk, als thuis. Veel mensen hebben thuis daarvoor een speciaal plekje ingericht, met soms een kruis, wat kaarsen en een afbeelding van Jezus of Maria.
Tijdens het bidden spreken te tot God, meestal doen ze dat in zichzelf.