Heilige boeken en verhalen.

Christenen geloven dat de Bijbel het geschreven woord van God is. bijbelDe Bijbel bestaat uit 66 boeken, met daarin geschiedenis, wetten, brieven en verhalen.
Je kunt de Bijbel in twee stukken verdelen: het Oude en het Nieuwe testament. Het woord Testament betekent belofte.

oude testamentHet Oude Testament.
Het Oude testament vertelt het verhaal van de schepping van de wereld. Het werd in het Hebreeuws (taal van de Joden) op rollen geschreven door de geschriftgeleerden van het oude Israël.

Het Nieuwe Testament.
Het Nieuwe Testament van de Bijbel gaat over het feit dat God Zijn Zoon Jezus naar de aarde zond om mensen de vergeven en een nieuw leven te bieden. Het vertelt over Jezus` leven, wat hij de mensen vertelde en over zijn genezingen.
Het eindigt met de voorspelling dat Jezus in de toekomst nog eens op aarde zal komen.
Het Nieuwe Testament werd in het Grieks geschreven door de volgelingen die Jezus had uitgekozen.

Weetjes.
- De Griekse Christenen noemden de boeken van de Bijbel te biblia (de boeken) en daarom heten ze nu de bijbel.
- De eerste Nederlandse vertaling van de bijbel werd in 1637 uitgegeven.
- Er is een bijbel in iedere kerk.
- De bijbel is nu vertaald in bijna 2000 talen.