Vrouwen

In de islam heeft de vrouw rechten en plichten Zij heeft recht op bezit, erfrecht, mag een huwelijksaanzoek weigeren en behoudt na het huwelijk soms haar eigen naam. In een aantal islamitische landen hebben vrouwen belangrijke banen. Toch zijn veel islamitische vrouwen aan veel regels gebonden. Een groot deel van deze regels zijn niet door de religie, maar door de maatschappij gemaakt. Vaak helpen zowel de vrouwen, als de mannen mee, deze in stand te houden. De sluierplicht is één van deze regels. sluierDe sluier moet de vrouwen beschermen tegen begeerlijke blikken van mannen en opdringerigheid. Ook horen deze vrouwen niet alleen over straat te lopen mogen er geen openlijke vriendschappen met mannen zijn. In enkele landen (o.a. Iran) is het voor de vrouw zelfs verboden om de hand van een (vreemde) man te schudden.