Feesten.

Christelijke feestdagen hebben veel te maken met het leven van Jezus. Een belangrijke feestdag is de dag van de geboorte van Jezus. Protestanten en rooms-katholieken vieren die op 25 december, maar de Orthodoxe Christenen vieren die op 7 januari. We weten niet precies op welke datum Jezus geboren werd.

adventkransAdvent.
De advent begint 4 zondagen voor Kerstmis. In deze tijd bereidden de Christenen zich voor op de dag van Jezus zijn geboorte en ook op de terugkomst van Jezus op aarde. Iedere zondag van de advent wordt er een kaars aangestoken op de adventkrans, zodat er met Kerstmis 4 kaarsen branden.


Kerstmis.
Met Kerstmis denken de Christenen terug aan de geboorte van Jezus. Ze geven elkaar cadeautjes als herinnering aan het feit dat God Jezus als geschenk aan de wereld heeft gegeven.                                    kerststal
Jezus werd geboren in een stal in Betlehem. In de nacht van zijn geboorte verschenen er engelen die de herders vertelden dat hun redder of messias geboren was. De herders gingen op zoek naar Jezus en aanbaden hem in de stal.
Ondertussen hadden drie wijzen in het oosten een nieuwe ster aan de hemel ontdekt. Dat waren Caspar, Balthasar en Melchior. Deze ster betekende dat er een nieuwe koning geboren was. Ze reisden erg en lang en ver om de plaats te vinden waar de ster stond. Daar vonden ze Jezus en ook zij aanbaden hem. Ze brachten rijke geschenken voor hem mee: goud, wierrook en mirre.

Vasten.
De Vasten is een periode van 40 dagen ter voorbereiding op Pasen. Tijdens die 40 dagen herdenken de Christenen de veertig dagen die Jezus vastend (zonder te eten) en biddend in de woestijn doorbracht voordat hij aan Gods werk begon. Sommige Christenen laten in de Vasten hun lievelingseten en drinken staan. De Vasten is bedoeld als tijd van overweging en gebed.
De dag voor het begin van de Vasten heet Vastenavond, maar wordt soms ook wel Vette Dinsdag genoemd. Vroeger was dit de dag waarop mensen volop mochten eten voor de Vasten.
In de dagen voor de Vasten wordt in veel streken carnaval gevierd. Een feest waarbij men vrolijk feest viert en zich uitbundig verkleedt.

Aswoensdag.
De eerste dag van de Vasten noemt men As woensdag. In sommige kerken maakt de priester op deze dag met as een kruisteken op het voorhoofd van de gelovigen. Dit symbool wordt gebruikt om te laten zien dat men de zonden heeft opgebiecht en dat deze zijn vergeven.

palmpasenGoede week.
De week voor Pasen heeft de goede week. Deze week begint met Palmzondag. De dag waarop Jezus werd verwelkomd met palmen toen hij Jeruzalem binnen reed.
Witte donderdag.

Op Witte donderdag wordt “het laatste avondmaal” herdacht.

Goede vrijdag.
Op Goede Vrijdag herdenken de Christenen de kruisiging van Jezus.

Pasen.
Paaszondag is een vrolijke viering en het belangrijkste feest van de Christenen. Het is de dag van de verrijzenis van Jezus.
Drie dagen na zijn dood verrees Hij van de doden en verscheen hij bij zijn apostelen. Dit was voor hen het teken dat de dood niet het einde was. Er is een eeuwig leven bij God voor de mensen die geloven.
Met Pasen zijn de kerken versierd met bloemen. Veel mensen geven elkaar op die dag versierde paaseieren als symbool van het nieuwe en eeuwige leven dat Jezus aan alle gelovigen geschonken heeft.