Het leger

1. Uit hoeveel soldaten bestond een heel Romeins leger?

2. Waar waren de meeste soldaten? En waarom?

3. Wat zijn "heerbanen" en waarom werden die gemaakt?

4. Wat is een mijlpaal? Zoek het eens op in een woordenboek. Gebruiken we nu ook nog mijlpalen?

5. Wat is een castellum en een castrum? Plak er een plaatje bij. Waar werden die gebouwd?

6. Welke plaatsen heetten vroeger Trajectum; Noviomagus; Mosa Trajectum?

7. Benoem de onderdelen van de soldaat. Print hiervoor het plaatje.

8. Vertel zoveel mogelijk over Julius Caesar.