Socrates

                                        socrates
Socrates leefde van 470 tot 399 voor Christus. Hij is één van de meest raadselachtige filosofen. Hij heeft nooit een letter op papier gezet en was altijd te vinden op plekken waar veel mensen waren, bijvoorbeeld op de markt. Hij kon ook uren lang in gedachten verzonken zitten. We weten zeker, dat hij zo lelijk als de nacht was. Hij was klein en dik met uitpuilende ogen en had een kleine, dikke wipneus.
Socrates was nooit zo bekend geworden zonder Plato .Plato was de leerling van Socrates en hij schreef wel veel op. Hij heeft vele dialogen (een gesprek van twee mensen) van zijn meester opgeschreven. Wij weten daardoor niet zeker of het echt de woorden van Socrates waren of ook gedeeltelijk die van Plato. Socrates onderwees niemand, hij probeerde juist van anderen te leren.
Hij zou natuurlijk niet bekend zijn geworden als hij alleen luisterde, hij deed altijd alsof hij niks wist, of hij deed dommer dan dat hij was. Dat noemen we nu "socratische ironie". Maar in de loop van het gesprek, vond hij meestal een zwakke plek in de redenering van degene met wie hij praatte, waardoor deze moest toegeven dat hij niet gelijk had. Hij kreeg diegene met wie hij praatte alleen maar onzeker met vragen stellen, als je dat nu ook doet wordt dat "socratisch vragen" genoemd. Hij zette veel mensen gewoon voor schut (gek) in het openbaar. (waar iedereen bij was) Die mensen vonden hem daarom een irritante (vervelende) man.
Een bekende uitspraak van Socrates is: "Athene is een traag paard en ik ben de horzel die hem tot leven moet steken." Socrates had een hekel aan mensen, die zeiden dat ze slim waren. Hij zei ook: "Het enige dat je kan weten is dat je niks weet." Dat hebben vele filosofen overgenomen en nu denkt eigenlijk elke filosoof dat.
Socrates is later ter dood veroordeeld voor het misleiden van de jeugd en het invoeren van nieuwe goden. Hij had om gratie (kwijtschelding van straf) kunnen vragen, maar dat heeft hij iet gedaan, omdat hij de waarheid belangrijker vond dan zijn leven. Hij werd gedwongen om een gifbeker te drinken en stierf