2e Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog is een gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Deze oorlog duurde van 1939 tot en met 1945.Toen de Eerste Wereldoorlog in 1918 beëindigd was, moest Duitsland als verliezer een verdrag (afspraak) ondertekenen. Het werd "het verdrag van Versailles" (spreek uit: verzaijes) genoemd. Duitsland moest 132 miljard terugbetalen aan Frankrijk. Dit was veel te veel voor Duitsland. Er kwam al snel armoede in het land, het geld werd steeds minder waard, de prijzen schoten omhoog. Er kwamen steeds meer werkelozen in Duitsland. Veel Duitsers wilden wraak nemen op deze vernedering.

Toen in 1929 de handel instortte, werd Duitsland het zwaarst getroffen. Het moest immers nog steeds geld betalen aan Frankrijk. Ieder land had veel werkelozen. In Duitsland was bijna de helft van alle Duitsers werkeloos. Ieder land probeerde die werkeloosheid op hun eigen manier op te lossen. Sommige landen losten de werkeloosheid op door enorme hoeveelheden wapens te maken. (Duitsland bijvoorbeeld). Er was één man die hen beloofde uit deze ellende te bevrijden: Adolf Hitler.
Omdat hij zo’n goede prater was, kon hij mensen dingen doen geloven die niet waar waren: hij gaf de Joden de schuld van alle problemen in het land, én tevens wilde hij zich wreken voor de nederlaag van de Eerste Wereldoorlog Het geld dat Hitler nodig had om wapenfabrieken neer te zetten, leende hij van buitenlandse banken. Hij wist dat hij deze banken nooit terug kon betalen. De enige oplossing was door het buitenland aan te vallen. Zo viel Duitsland de andere landen aan met hun eigen geld.

spitfire