De jeugd van Napoleon
Napoleon Bonaparte werd geboren in Ajaccio op het eiland Corsica. De familie van Napoleon hoorde tot de verarmde adel van Corsica. Zijn ouders sloten zich aan bij de Franse regering op Corsica en daardoor kon Napoleon een studiebeurs krijgen in Frankrijk. Hij studeerde aan de militaire scholen van Brienne en Parijs.
Onder leiding van Napoleon werd Toulon veroverd op de Engelsen. Hiervoor kreeg hij een eervolle vermelding en werd hij benoemd tot brigadegeneraal. Hij was toen 24 jaar oud.
In maart 1796 kreeg Napoleon op 27-jarige leeftijd het bevel over het Franse leger aan het Italiaanse front. Hij kreeg de leiding over een leger van ongeveer 30.000 man. Er was weinig eten en kleding, waardoor de soldaten minder zin hadden om te vechten. Napoleon deed hen grootse beloften om het moreel van de troepen op te vijzelen: zo zei hij bijvoorbeeld tegen zijn soldaten dat hij ze naar de rijkste plekken ter wereld zou leiden, waar ze eer, roem en rijkdom zouden krijgen. En zo trok het leger naar Italië.
Napoleon veroverde Italië en hij liet de bevolking zware schattingen betalen die hij naar Parijs stuurde om de regering daar rustig te houden.
Ook moesten de veroverde gebieden dezelfde grondwet aannemen als Frankrijk. De successen van Napoleon in Italië bleven ook in Frankrijk niet onopgemerkt en hij werd steeds populairder bij het Franse volk. Napoleon was nu overal bekend en was door zijn overwinningen de held van Frankrijk geworden.

napoleon-small