Architectuur

Omdat er veel rijkdom was in de Gouden Eeuw, werden de steden groter. Er moest dus veel gebouwd worden. Dat leverde veel werk op voor architecten. Er werden nieuwe stadhuizen, pakhuizen en wagen gebouwd. Een waag is een gebouw waar allerlei goederen (handelswaren) gewogen werden. Rijke kooplieden gaven opdracht voor het bouwen van huizen en pakhuizen. Vaak werden die langs de gracht in de stad gebouwd. Ze lieten hun gevels mooi maken met allerlei versieringen. Ook werden er landhuizen en kerken gebouwd.
Bekende architecten zijn: Jacob van Kampen en Hendrick de Keyser.

paleis op de damhendrick de keijser

Jacob van Kampen

Hendrick de keijser