Ideeën bij De pest

1. Waardoor kregen de mensen de pest?

2.Teken een pestmeester. Schrijf erbij wat hij deed.

3. Hoe kon je zien dat iemand "de pest" had?