Nederland een koninkrijk

In 1815 werd Nederland een koninkrijk. De koning heette: koning Willem I In het begin was het Koninkrijk der Nederlanden groter dan nu. België hoorde er toen ook nog bij. De Belgen waren daar niet blij mee. Want zij vonden dat zij achtergesteld werden bij de andere Nederlanders.

nederland

In 1830 kwamen de Belgen in opstand tegen de Noordelijke Nederlanden. Zij wilden een eigen koning en een eigen regering. Die kregen ze ook.
In 1939 werd België onafhankelijk. vanaf dat moment kreeg Nederland de landsgrenzen zoals die nu zijn.
Koning Willem 1 werd in 1840 opgevolgd door zijn zoon Willem II. Deze overleed in 1849. Zijn zoon Willem III, volgde hem op.
Willem III was de eerste koning die met de grondwet van 1848 te maken had. Hierdoor had hij veel minder macht. De ministers en het parlement waren nu de baas. Dat vond de koning helemaal niet leuk.

Willem I portret

Willem II portret

willem III gekleurd klein2

Koning Willem 1

Koning Willem 2

Koning Willem 3