Schilderkunst
Er zijn veel schilders uit de 17e eeuw erg beroemd geworden. Denk maar eens aan Rembrandt van Rijn. Ook Frans Hals en Jan Steen zijn beroemde schilders.
Veel schilders schilderden niet alleen; zij hadden vaak leerlingen in dienst, die het vak wilden leren.
Sommige schilders zijn beroemd geworden om hun portretten. In die tijd waren er nog geen fototoestellen, maar de rijke mensen wilden toch graag een afbeelding van zichzelf aan de muur hangen. Dan gaven ze een schilder opdracht een portret te schilderen. Ook werden soms grote groepen mensen geschilderd. Een bekend voorbeeld daarvan is natuurlijk ‘De Nachtwacht’ van Rembrandt.

schilderij1


Andere schilders werden beroemd om de schilderijen van zeeslagen. Er werd in die tijd nogal wat gevochten, ook op zee. Soms gingen schilders mee aan boord, namen alles goed in zich op, maakten schetsen en als ze dan weer thuis waren schilderden ze de zeeschepen.
Weer andere schilders werden beroemd door de gewone dingen te schilderen. Jan Steen bijvoorbeeld schilderde veel dingen uit het dagelijks leven. Hij schilderde dat heel direct. Hij liet de mensen niet eerst alles netjes maken en sloeg dan aan het schilderen. Nee, hij schilderde gewoon wat hij op dat moment zag. Dat leverde soms behoorlijk rommelige schilderijen op. Die noemde men ook wel ‘lawaailevens’.
Daar tegenover staan dan weer de ‘stillevens’. Op stillevens zie je een paar voorwerpen, bijvoorbeeld een fruitschaal of een vaas bloemen, met nog wat kopjes of potten of pannen of zoiets er naast.
Als laatste wil ik nog de landschapsschilders noemen. Bij de landschapsschilders waren de personen minder belangrijk. Zij besteedden wel veel aandacht aan de luchten.

schilderij2