De Nijl

Door Egypte stroomt een hele lange rivier. Die rivier heet "De Nijl". En één keer per jaar, in augustus, stroomde deze rivier over. Al het land eromheen kwam onder water te staan. Daar bleef het zo’n 6 weken liggen. De mensen in Egypte waren de "hemel dankbaar" dat die overstroming ieder jaar gebeurde, want hierdoor was de grond langs de rivier vruchtbaar geworden. En dan konden de mensen daar wat op verbouwen. Zo konden de Egyptenaren aan voedsel komen. Deze vruchtbare grond noemden ze vroeger ’Het Zwarte Land’ Het was belangrijk dat de akkers regelmatig water kregen. Ze hadden daar een systeem voor. De boeren konden hun akker water geven door irrigatie. Omdat veel mensen bij de Nijl wilden wonen, ontstonden er langzaam dorpen en steden. En dat was heel bijzonder in die tijd ! En als er veel mensen bij elkaar wonen, heb je regels en wetten nodig. Anders gaan mensen ruzie maken. Omdat al die mensen met elkaar gingen samenwerken, ontstond er in Egypte een cultuur. Mensen leerden van elkaar. Op deze kaart zie je de Nijl. De rivier is ruim 6600 km lang. Soms is de rivier 1 km breed, maar het kan ook 20 km zijn.

Egypte01De Nijl is afkomstig vanuit het hart van Afrika en is een combinatie van twee rivieren, de Witte en de Blauwe Nijl, die samenkomen bij Khartoem in Soedan en vandaar als één rivier in de Middellandse Zee stroomt. De Witte Nijl vindt haar oorsprong in Centraal-Afrika aan het Victoriameer en dankt haar naam aan de witte kleur van het modderige water. Het is de Blauwe Nijl die voor de overstromingen zorgt. Deze rivier ontspringt in Ethiopië aan het Tana-meer. De regentijd in de Ethiopische hooglanden, die van eind mei tot begin september duurt, zorgde ervoor dat de Nijl in Egypte elk jaar rond augustus overstroomde.

blauwe nijl

wittenijl

Blauwe Nijl

Witte Nijl