School

1. Maak met een groepje een toneelstukje over de school in de 17e eeuw.
2. Bereid een lesje welsprekendheid voor en geef het lesje aan een groepje kinderen. misschien heeft de juf ook wel een lesje nodig!
3. Je kunt natuurlijk altijd proberen nog meer informatie te vinden over de school of over de kinderen, bijvoorbeeld de opvoeding