Het onderwijs

                                                                                                                  Vader en dochter

Alle kinderen in Nederland gaan naar school, dat is verplicht. In het begin van de Twintigste Eeuw was dat niet zo. Kinderen werkten mee op het land of in de fabriek.
In het jaar 1919 werd de leerplichtwet ingevoerd. Deze wet verplichtte om ieder kind tot 14 jaar naar school te laten gaan. Toch lieten niet alle ouders hun kinderen naar school gaan, ze vonden het belangrijker als de kinderen meehielpen met het werk.
leesplankLater in de eeuw vonden ouders het steeds belangrijker dat de kinderen naar school gingen. Het onderwijs werd ook goedkoper, zodat iedereen het kon betalen. In 1983 werd de leerplicht verlengd tot 16 jaar.
Wist je dat ze vroeger ook in het weekend naar school moesten? Tegenwoordig heb je dan 2 dagen weekend.