Het berichtenverkeer
Ook het berichtenverkeer kwam in de tweede helft van de 19e eeuw op gang.
Voor die tijd moest vooral het platteland het zonder nieuws doen. De post werd daar nog niet gebracht. Dat gebeurde alleen maar in de grotere plaatsen.
Na 1850 werd de postbezorging beter geregeld. In alle gemeenten kwamen postkantoren en brievenbussen.
De meeste huizen hadden geen brievenbus. Dat hoefde ook niet, want de postbode moest altijd aanbellen. Degene die de post ontving moest dan port betalen aan de postbode.
Vanaf 1852 moest de verzender van de brief de port betalen. De postbode hoefde alleen nog maar te bezorgen. Daarom werd er een brievenbus in de voordeur gemaakt. Dat was handig voor de postbode.
In die tijd werd ook de eerste postzegel gemaakt.Daar stond Koning Willem III op. De postzegel werd toen nog in de linkerbovenhoek geplakt.
Door de komst van de telefoon (1881) kwamen dorpen en steden "dichter bij elkaar te liggen".

brieven