Hierogliefen

De oude Egyptenaren hadden een beeldschrift. Ieder tekeningetje was een woord dus als je een vogel tekende dan bedoelde je ook een vogel. We noemen het geschrift van de Egyptenaren "hiërogliefen". Dat betekende "heilige inkrassingen". Je leest het van boven naar beneden. De Egyptenaren noemden het "de taal van de Goden". Langzaam werden de tekens anders. Dat duurde honderden jaren. Later werd het Egyptisch schrift fonetisch. Dat betekent dat ieder tekentje een klank is. In het Egyptisch schreef men alleen medeklinkers. De klinkers moest men er zelf bij bedenken en uitspreken.

 

D.t .s n..t .rg m.kk.l..k z..ls j. z..t.

hiŽrogliefen

steen v rossette

Tot 1800 begreep men helemaal niets van het hiërogliefenschrift. Maar toen ontdekte een kapitein uit het leger van Napoleon een steen. Op die steen stonden drie talen: het Grieks, het Demotisch en het Egyptisch. Bovenaan stond het Egyptisch, in het midden Demotisch( het spijkerschrift) en onderaan het Grieks. Omdat deze steen werd gevonden bij het plaatsje Rosette, werd hij 'de steen van Rosette' genoemd. De Fransman Champollion ontcijferde in 1822 het Egyptisch schrift. Hiernaast zie je de steen van Rosette.

Het hiërogliefenschrift heeft ongeveer 700 tekens. Dat is heel veel, als je bedenkt dat ons alfabet maar 26 letters heeft. Hiërogliefen werden geschreven op muren, tempels, doodskisten, papyrus en op ostraca. Ostraca zijn stukken steen en potscherven. Papyrus. Men maakte papier van stengels van papyrusriet. De Egyptenaren sneden de stengels in lange stroken en die legden ze gekruist over een steen. Met houten hamers duwden ze het sap van de stengels eruit. Dit sap diende als een soort lijm. Het sap zorgde ervoor dat alle stroken aan elkaar bleven zitten. Daarna werd het gedroogd en was het "papier" waar men op kon schrijven. Alleen schrijvers mochten op papyrus schrijven. Studenten moesten oefenen op potscherven of op hout. Ze schreven met pennen van riet of met penselen.

papyrus snijden

papyrus vlechten

papyrus sorteren

Het riet wordt gekapt

Het riet wordt gesneden.

De strookjes worden gekruist gelegd, aangestampt en gedroogd.

Egyptische getallen. De oude Egyptenaren kenden symbolen voor 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000. Met deze symbolen werden getallen gemaakt. In het hiërogliefenschrift zag dat er zo uit: Het rekenen was erg op de praktijk gericht. Bijvoorbeeld: hoe verdeel je het aantal vissen dat je gevangen hebt eerlijk? En als je een piramide gaat bouwen, moet je heel wat snappen over oppervlakte- en inhoudsberekening. Ben je geïnteresseerd in optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen en breuken, ga dan naar www.wiskundeweb.nl/Wiskundegeschiedenis en zoek daar onderdelen: rekenen in het oude Egypte.

tekens