Er was vaak oorlog in Griekenland

Griekenland was nooit een verenigd land. Het waren onafhankelijke staten. Er was vaak ruzie en oorlog tussen de verschillende stadstaten. Elke staat probeerde de machtigste te worden. Als een oorlog uitbrak moest elke mannelijke burger meevechten, want er was geen beroepsleger. Behalve in Sparta.

hoplieten

Alleen bij 3 oorlogen vochten de soldaten samen:

1e Trojaanse oorlogen (eind 12e eeuw voor Christus)
Paris was een prins uit de stad Troje. Hij roofde de mooie Griekse koningin Helena. Aphrodite, godin van de liefde, stond aan zijn kant. Maar de Grieken waren zwaar beledigd. Ze verzamelden een leger en een vloot om Helena terug te halen. Een oorlog van tien jaar volgde. Aan de Griekse kant blonken helden uit als Achilles, Ajax en Odysseus, aan de Trojaanse kant vooral de held Hector. Uiteindelijk slaagden de Grieken erin de stad Troje in te nemen door middel van de list met het houten paard.

2e Perzische oorlogen (6e en 5e eeuw voor Christus)

PerzischeRijk485vChr

Het Perzische Rijk was het grootste rijk uit die tijd en grensde aan Griekenland. De Perzen kwamen uit Perzië (Iran nu) en onder de leider Darius werd het rijk steeds groter.
Veel Griekse kolonies waren eigenlijk van de Perzen en in één van die gebieden (van de Ioniërs) brak er een opstand uit tegen de Perzen in 498 v Chr. De Grieken hielpen de Ioniërs een handje mee, want ze stuurden een Atheens leger om te helpen. De Perzische hoofdstad Sardis werd in brand gestoken. De Perzische koning Darius wilde de Grieken straffen. In 490 v.Chr. stuurde hij een oorlogsschepen naar Athene toe om ze een lesje te leren. Zijn troepen landden bij de Griekse stad Marathon, maar daar verloren de Perzen verrassend van de Grieken. Toen Darius stierf, stuurde zijn zoon Xerxes een grotere vloot en een groter leger naar Athene toe. Toen verloren de Grieken. Het Perzische leger kwam steeds dichter bij Athene. Alle mensen waren daar al weggevlucht. De Griek Themistokles had voor de Perzen gewaarschuwd en hij had voorgesteld om veel schepen te bouwen en dat was gebeurd. Zo hadden de Grieken zelf een grote vloot. De Perzen kwamen in een onbewoond Athene en verwoestten de stad. Door een slim aanvalsplan wisten de Griekse schepen te winnen van de Perzische schepen bij Salamis, een eiland vlak achter Athene. Xerxes verloor 200 schepen en de Grieken maar 40. In 479 v. Chr verloor ook zijn landleger de strijd tegen de Grieken. De grote reus (het Perzische Rijk) was door de Griekenland verslagen ! De Perzische oorlog duurde van 490 v.Chr tot 449 v.Chr. Toen de Perzen bij Salamis en Plataea verslagen waren, kregen de Ionische steden hun vrijheid terug.

3e Tijdens het bewind van Alexander de Grote.
Ongeveer 350 v.Chr. was er een gebied in Griekenland dat steeds machtiger en belangrijker werd. Het was Macedonië met koning Filips en lag in Noord-Griekenland. Het Macedonische leger was zo sterk, dat het met gemak alle Griekse steden aan kon. De zoon van Filips, Alexander, volgde hem op. Alexander vernietigde de Griekse stad Thebe en de andere Griekse steden durfden niets tegen Alexander te doen.In 334 v.Chr. trok Alexander met een groot leger naar Perzië. Hij versloeg de legers van Darius III en verrok daarna naar Afrika en Azië. Hij stichtte daar veel steden. Een aantal noemde hij Alexandrië. Alexander de Grote stierf in 323 v.Chr. in Babylon en zijn rijk werd in 3 stukken verdeeld.

perzische boogschutter

trireem, grieks schip

Perzische boogschutter

Trireem, Grieks oorlogsschip

macedonie

het Macedonische Rijk van koning Filips in 336 v

Macedonië

Het Macedonische Rijk van koning Filips in 336 v.Chr.

Bij de 1e twee oorlogen vochten ze samen, omdat ze bang waren veroverd te worden. Bij de 3e oorlog moesten ze samen vechten van Alexander de Grote.