De Griekse Goden

Wat is een mythe:
De Grieken hadden vele mythen. Een mythe is een verhaal over de Goden. Het doel van zo’n mythe is om onverklaarbare gebeurtenissen te verklaren. De oude Grieken hadden nog niet de wetenschap van de aarde die wij tegenwoordig hebben. Veel dingen waren voor hen dan ook een wonder. Daarom ontstonden er mythen als verklaring voor dingen waar de Grieken eigenlijk geen andere verklaring voor hadden.

De Griekse goden
De Grieken geloofden in vele goden. Ze waren polytheïstisch. Poly = veel, theos= god. Voor iedere gelegenheid hadden ze een God. Net zoals de Romeinen geloofden de Grieken in een oppergod. Die oppergod heette Zeus. Zeus woonde samen met de andere goden op de berg Olympus. Hij was de baas van alle goden. Naast Zeus waren er vele andere Goden die belangrijk waren voor de Grieken, kijk maar naar het lijstje hieronder.

Zeus               oppergod
Hera               godin van het huwelijk
Poseidon        god van de zee
Hades            god van de onderwereld
Demeter         godin van het graan en de landbouw
Hestia            godin van de huiselijke haard
Hephaistos     god van het vuur
Aphrodite        godin van de schoonheid
Eros               god van de liefde (cupido)
Pallas Athene godin van de wijsheid
Ares               god van de oorlog
Eris                godin van de tweedracht en de strijd (ruzie)
Apollo             god van het licht, god van de zon
Artemis           godin van de maan en van de jacht
Hermes           god van de handel
Pan                natuurgod
Dionysus        god van de wijn
Iris                 godin van de regenboog

olympus

                   De berg olympus (de hoogste top is 2917 meter hoog)

Mythische wezens
Behalve de goden (die op mensen leken) geloofden de Grieken ook in andere bijzondere wezens zoals Pegasus (zie plaatje 1) en Centauren (zie plaatje 2). Net als de mythen over goden ontstonden ook de mythen over deze wezens doordat de Grieken wat ze zagen niet konden verklaren en er dan maar zelf een oplossing voor verzonnen.

pegasus1

centauren

Plaatje 1: pegasus

Plaatje 2: centauren

Het orakel van Delphi
De Grieken baden tot hun goden en brachten offers. Dat deden ze om de goden tevreden te houden maar ook als er belangrijke beslissingen genomen moesten worden. Voordat de Grieken bijvoorbeeld oorlog gingen voeren vroegen ze eerst raad (advies) aan de goden. Dat gebeurde meestal via een orakel. Het orakel van Delphi was de belangrijkste. In de stad Delphi stond een tempel voor de god Apollo, de god van het licht. In die tempel woonde een priesteres die Pythia heette, zij werd het ‘orakel’ genoemd. Van heinde en verre kwamen mensen naar Pythia het orakel toe om raad of om hulp te vragen bij het nemen van moeilijke beslissingen. Pythia was degene die de goden dan om raad vroeg. Ze was de schakel tussen de mensen en de goden.

delfi

Tegenwoordig is van de tempel in Delphi slechts een ruïne over. De overblijfselen van de tempel zie je hierboven.