Ideeën bij VOC
  1. Pak je atlas. Zoek Kaap de Goede Hoop op. Waarom was juist deze plek zo belangrijk voor de Oost-Indiëvaarders?
  2. Zoek eens uit hoe het bestuur van de VOC. geregeld was. http://www.digitalejuf.nl/bestuur.htm kan je erg helpen bij deze opdracht.
  3. Natuurlijk mag een mooie tekening van een schip niet ontbreken.
  4. Stel je het leven aan boord voor en schrijf er een verhaal over.
  5. Je mag een toneelstukje schrijven en natuurlijk opvoeren over een gebeurtenis tijdens een VOC. reis.
  6. Geef op de wereldkaart de route aan van de VOC. reizen.
  7. Wat werd er zoal vervoerd door de schepen van de VOC.?
  8. Op deze site http://www.bataviawerf.nl/batavia_virtueel.html kun je even rondkijken op een VOC schip.
  9. Hier zie je een zeeroverslied. Bedenk zelf een melodie en zing het lied. Je mag het ook als gedicht voordragen.
    Het zeeroverslied

De machtigste koning van storm en van wind is de arend geweldig en groot.
De vogels, zij sidd’ren en vluchten van angst voor zijn snavel en klauwenden poot.
Als de leeuw verheft zijn gebrul des nachts,dan verschrikt hij de dieren er mee,
ja wij zijn deheersers der aard de koningen van de zee.
refr. tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, hoi, hoi.

verschijnt er schip op de oceaan dan juichen wij luiden en wild.
onze trotse schip als een pijl uit de boog schiet terstonds door de wateren zilt.
en de koopman word bang en hij siddert van angst.
de matroosen verwensen die dag daar klimt de vlag langs omhoog.refr. tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, hoi, hoi