Pythagoras van Samos

Pythagoras was een filosoof en wiskundige en mag dan ook niet ontbreken. Pythagoras woonde op het Griekse eiland Samos in het dorpje Pythagorion. Hij leefde van 569 tot 475 voor Christus. Oorspronkelijk heette het dorpje Tigani (dat betekent koekenpan). In 1955 kreeg het dorpje zijn huidige naam, Pythagorion. Het dorpje is genoemd naar Pythagoras.
De vader van Pythagoras heette Mnesarchus, hij was een koopman uit Tyrus. Zijn moeder heette Pythais en kwam van het eiland Samos. De legende (verhaal) vertelt dat de vader van Pythagoras graan naar de stad Samos bracht (hoofdstad van het eiland Samos) toen daar hongersnood heerste. In ruil daarvoor kreeg hij burgerrecht, hij mocht er blijven wonen. Pythagoras had waarschijnlijk twee of drie broers. Hij kreeg een goede opleiding en volgde lessen filosofie, lierspel en poëzie. Met zijn vader maakte hij verschillende reizen.

kaart van Griekenland

Rechts onderin ligt het dorpje Pythagorion

PythagorionPythagorion2

Twee foto’s van de hoofdstraat in Pythagorion en de haven. Nee, het is niet erg groot. Die ene straat is het wel zo’n beetje.

Pythagoras werkte vooral aan filosofie en wiskunde. Pythagoras zei bijvoorbeeld dat alles een getal was. Dat was zijn wereldbeeld. Hij zei bijvoorbeeld dat de man het getal 2 de man en het getal 3 de vrouw. Het getal 5 was dan het huwelijk want 2+3=5.
Een ander belangrijk punt van Pythagoras was dat de ziel onsterfelijk was en na de dood overging in een ander lichaam, het hoefde niet het lichaam van een mens te zijn, het kon ook het lichaam van een dier zijn. Hé, waar hebben we dat eerder gehoord! Pythagoras was een grote tegenstander van het eten van vlees. Volgens zijn filosofie kon het dan zomaar zijn dat je je ouders of grootouders op zat te eten!

Pythagoras heeft een stelling bedacht (een formule) waarmee driehoeken uit te rekenen zijn, hartstikke handig, dat zul je zien. Deze stelling van Pythagoras ga je ook in het voortgezet onderwijs nog tegenkomen dus is het handig als je er al een beetje weet. Dan kun je je klasgenootjes straks lekker lesjes geven!


De stelling

De stelling van pythagoras zit helemaal niet zo moeilijk in elkaar. Er is een formule voor. Die formule gaat als volgt: a² + b² = c². Dat lijkt moeilijk maar het valt reuze mee. Kijk maar mee.
We nemen een driehoek, een rechthoekige driehoek. Een rechthoekige driehoek is een driehoek met een rechte hoek (een hoek van 90º), dat kun je meten met je geodriehoek. Een rechthoekige driehoek ziet er zo uit:

driehoek

De zijden van de driehoek geven we de namen a, b en c. De zijde a is 4 cm lang. De zijde b is 3 cm lang. Hoe lang is dan zijde c?
Nu gaan we de formule gebruiken.

Stap 1
A = 4cm
A² = 4x4= 16cm
Stap 2
B= 3cm
B²= 3x3= 9cm
Stap 3
C = ?
C² = A² + B²
C²= 16 + 9 = 25
Stap 4
En wat is nu C?
De wortel van 25
C= = 5 (want 5x5 = 25)
Je antwoord is dus 5