De februaristaking

Op 25 februari 1941 vindt een grote staking plaats in ons land. Een gevaarlijke actie want Nederland wordt op dat moment bezet door Duitse troepen.

Op 10 mei 1940 vallen Duitse troepen Nederland binnen. Na een strijd van 5 dagen geeft Nederland zich over. De Duitsers nemen de macht over. De koningin en de ministers vluchtten naar Engeland. De Nederlanders gingen steeds meer voelen dat de Duitsers de baas waren in ons land. De maatregelen van de Duitsers werden steeds strenger. Ze wilden bijvoorbeeld dat de arbeiders per dag langer zouden werken, en de lonen en de uitkeringen gingen omlaag.
Sommige arbeiders moesten zelfs verplicht in Duitsland gaan werken!

Ook in Nederland namen de Duitsers maatregelen tegen de joden die in Nederland woonden. Nederlanders mochten bijvoorbeeld niet meer kopen in winkels van de joden.
Ook werden ze zomaar ontslagen. Op sommige plekken mochten ze niet meer komen, bijvoorbeeld in zwembaden of in restaurants.
Daar werden dan bordjes opgehangen waarop stond: Voor joden verboden

Veel Nederlanders waren het niet met de Duitsers eens, maar durfden niks te doen. Ook waren er een aantal Nederlanders die het wel eens waren, zij werden de NSB' ers genoemd.
februaristaking
Sommige eigenaren van hotels en restaurants waren het helemaal niet eens met de bordjes waarop ´Voor joden verboden´ stond. Ze haalden ze er weer af. De aanhangers van de Duitsers (NSB´ers) kwamen met stokken en sloegen de boel kort en klein. Er ontstonden vechtpartijen met bezoekers en mensen op straat.

Daarom gingen ze een actie voorbereiden: een staking als protest tegen de Duitsers. Op 25 februari werden pamfletten uitgedeeld met de oproep tot staking. Er werd gestaakt in Amsterdam. Bedrijven liepen leeg, het personeel van winkels en de gemeente stopte met werken, scholieren liepen hun klaslokaal uit, iedereen staakte. De Duitsers waren erg verbaasd over deze actie. Zo´n groot protest hadden ze nog nooit meegemaakt. Daarom duurde het even voordat ze wat deden. Maar in de loop van de middag grepen ze hard in. Er werd geschoten op de stakers, er vielen doden en gewonden.