Ziektes

Doordat veel mensen vroeger dicht op elkaar woonden, konden de ziektes zich snel uitbreiden. Ook doordat er was weinig aandacht voor hygiëne, werden de mensen eerder ziek.

Tuberculose
(TBC, ook wel ‘tering’ genoemd) was een veel voorkomende besmettelijke ziekte. TBC kan alle organen aantasten, maar longtuberculose is de bekendste vorm en wordt overgebracht door hoesten. Hoewel TBC na 1875 niet zoveel meer voorkwam als daarvoor, leed in 1910 nog steeds 15% van de Nederlanders aan deze ziekte. Een deel van hen stierf er ook aan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam het aantal TBC-gevallen door de verslechterde omstandigheden toe. Rond 1900 ontstonden de eerste sanatoria in Nederland waar TBC-lijders werden verzorgd. Belangrijk waren frisse lucht, schoon water en een goede voeding.

pokkenmanPokken
Pokken is een besmettelijke huidziekte, die zich snel verspreidt. Het pokkenvirus veroorzaakt etterpuisten die het hele lichaam bedekken. Pokken kwamen vroeger vooral onder kinderen veel voor. Daarom werden ze ook wel ‘de kinderziekte’ genoemd. Het aantal sterfgevallen door pokken daalde dramatisch in de twintigste eeuw. Buiten de westerse wereld bleef de pokken nog lang heersen. Maar door vaccinatie en door isolatie van geconstateerde pokkengevallen kon het aantal slachtoffers worden teruggedrongen. In 1979 stelde de Wereldgezondheids Organisatie vast dat de pokken was uitgeroeid. De allerlaatste pokkengevallen in Nederland dateren van december 1953 tot maart 1954 in Den Haag.Aids
Aids werd ontdekt in Amerika in 1981. In Nederland werd het eerste geval van Aids ontdekt in 1982. In 1984 komen onderzoekers erachter dat HIV de ziekte Aids veroorzaakt.

Aids is een ziekte. Een heel erge ziekte. Overal op de wereld zijn mensen die Aids hebben. En elke dag komen er 15.000 gevallen bij! Ook in Nederland zijn mensen met Aids. Niet alleen volwassenen, er zijn zelfs 120 kinderen met Aids. Vooral in derde wereld landen komt Aids veel voor. Mensen weten niet hoe ze er aan komen, en krijgen geen voorlichting. In Nederland weten de meeste mensen wel hoe je Aids kunt voorkomen. Je moet voorzichtig zijn met bloed. En je moet veilig vrijen. Met condooms dus. In Nederland zijn ongeveer 13.000 mensen met het HIV-virus. Als je dit virus hebt, is de kans groot dat je Aids krijgt. In de hele wereld zijn 40 miljoen mensen met het HIV-virus besmet. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel als er inwoners van Nederland zijn!

De ziekte Aids staat nu op de vierde plek van doodsoorzaken in de wereld. Er zijn in de hele wereld meer dan 3 miljoen mensen gestorven aan Aids. Daar zijn 580.000 kinderen bij onder de vijftien jaar. Er zijn op de hele wereld 40 miljoen mensen die besmet zijn met het HIV-virus of Aids!