Pyramides van Gizeh

Vlakbij de hoofdstad van Egypte, Caïro, liggen 3 hele beroemde piramiden. Ze worden de 3 piramiden van "Gizeh" genoemd. Er wordt altijd beweerd dat de piramiden gemaakt werden om te dienen als graf voor de Egyptische koning. Maar in de grootste piramide werd geen farao begraven. Op de muren waren ook geen hiëroglyfen geschreven. En waarom bouwde sommige farao’s 2 piramiden? En waarom was de ene piramide weer groter dan de andere? En waarom werden hele belangrijke koningen helemaal niet in een piramide begraven? Het bijzondere aan de Grote Piramide: De 4 grondlijnen van de Grote piramide liggen precies op het noorden, het zuiden, het westen en het oosten gericht. Als een soort kompas dus. Hoe wisten de Egyptenaren dit al? Nog een raadsel: Als je alle grond van de wereld zou verdelen in 4 gelijke stukken, dan ligt het midden precies bij de piramiden van Gizeh!

verdeling van wereld

De binnenkant van de Grote Piramide is nog raadselachtiger. In de piramide bevinden zich geheime gangen. Zelfs onder de piramide zijn ondergrondse tunnels. Sommige daarvan zijn afgesloten voor het publiek. Je ziet hier een doorsnede van de piramide. De rode lijnen zijn schachten.doorsnee gizeh1
doorsnee gizeh2De ruimte onder de grond is nooit afgemaakt. De andere 2 ruimtes worden de koninginnekamer en de koningskamer genoemd. Deze namen werden pas veel later bedacht door Arabieren, omdat deze kamers er ongeveer hetzelfde uitzagen als bij de graven van de Arabieren. Vroeger dacht men dat de schuine schachten gemaakt waren voor ventilatie. (doorstroming van lucht) Dat dit niet waar is, lees je nu.

Men ontdekte dat de schachten gericht stonden op sterren. Aan de linkerkant zijn de schachten gericht op de ster Sirius (onder) en op het sterrenbeeld Orion. De schachten rechts zijn gericht op sterren in het sterrenbeeld Draco (slang) Waarom deden de Egyptenaren zoveel moeite om deze schachten te laten wijzen op sterren?? Om dat te begrijpen moet je wat afweten van de Egyptische godsdienst. De Egyptenaren geloofden in een leven na de dood. Ze dachten dat je ziel na je dood naar de sterren zou gaan. Goede zielen zouden zich voegen bij de koning van de onderwereld, Osiris genaamd. In één van de oudste hiëroglyfen staat dat de ziel van de dode farao naar het sterrenbeeld Orion zou afreizen naar Osiris toe.

doorsnee gizeh3

De schachten zijn in geen enkele andere piramide gevonden. De schachten wijzen naar sterren die te zien waren rond 2500 v. Chr. Wetenschappers wisten eerst niet goed waarom deze schachten gemaakt waren. Eerst dacht men dat de schachten dienden voor ventilatie (luchtcirculatie). Dit bleek niet te kloppen. De onderste schachten liepen namelijk "dood". En het zou een te simpele verklaring zijn. De gangen (schachten) liepen schuin omhoog en iedere steen moest dus van te voren precies op maat worden uitgehakt. Daarna dachten de geleerden dat het sterrenschachten waren. Ook dit klopt niet, want de schachten (gangen) lopen niet precies recht. Het licht van de sterren kon onmogelijk in de piramide komen of andersom. De beste verklaring voor de schachten is, dat deze gangen gemaakt werden, zodat de ziel (geest) van de dode direct naar de godenwereld kon gaan. (Orion = de god Osiris, god van het "hiernamaals" en de ster Sirius = Isis, godin van de vruchtbaarheid en wedergeboorte) Deze theorie klopt ook met de ideeën die de Egyptenaren toen hadden. Men geloofde dat de ziel van de farao (half goddelijk, half mens) na zijn dood terug zou keren naar de goden. De schachten geven aan waar de "goden" volgens de Egyptenaren zouden zijn.

Wil je nog meer weten? Ga dan naar: www.netwijs.nl typ: piramide en zoek: Geheimen van de piramiden