Het Amelander volkslied
Amelander Volkslied.
Opgeweld uit wier en zand,
gansch omspoeld door zilte baren,
moge God het steeds bewaren.
Het plekje rijk aan duin en strand.
Het ons zoo lieve Ameland.
Het plekje rijk aan duin en strand.
Het ons zoo lieve Ameland.

Sedert eeuwen hield het stand,
zelf bij ’t woeden van de golven,
schoon er dierbaars ligt bedolven,
Bij ’t golfgeruisch weergalmt het strand,
U heb ik lief, oud Ameland.
Bij ’t golfgeruisch weergalmt het strand,
U heb ik lief, oud Ameland.