Kathedralen.

Een kathedraal is een hoofdkerk van een bisdom. Soms wordt een kathedraal ook wel dom of domkerk genoemd.
Er zijn in Nederland 7 bisdommen. Een bisdom is een soort kerkelijke provincie.
Bij ieder bisdom hoort een kathedraal. Vaak is er al een grote kerk en wordt deze dan als kathedraal “benoemd”. Van alle kathedralen, die er nu in Nederland zijn, is alleen de kathedraal van Haarlem ook als kathedraal gebouwd. De enige andere nog bestaande kerk, die als kathedraal gebouwd werd, is de Dom van Utrecht. Sinds 1580 is dat geen kathedraal meer, de kathedraal van het bisdom Utrecht is nu de Sint-Catharinakathedraal.
Als we op werkweek zijn, gaan we ook een dagje naar Roermond. In Roermond staat ook een kathedraal, de Sint Christtoffelkathedraal.
In de 16e eeuw werd Roermond de hoofdstad van de kerkelijke provincie. Het was eigenlijk logischer geweest om voor Maastricht te kiezen, maar in Maastricht waren de kerkelijken aan het ruziën met de kerkelijken uit het Belgische Luik. Daarom werd er voor Roermond gekozen.
In 1557 werd bisschop Lindanus de eerste bisschop van Roermond. grotekerk2000
De naam Christoffel komt van een reus, die bijna onderuitging toen hij het kindje Jezus over een rivier droeg. Christoffel was een van de eerste bewoners van Roermond. Bij de toren van de kerk zijn resten gevonden van de mensen die in die tijd leefden. (rond 1200). De mensen in Roermond noemen hem Stjuf. Op de spits van de kathedraaltoren vind je een groot beeld van St. Christoffel met het kindje Jezus op zijn schouder.