De vlag

Provinciale Staten van Limburg hebben op 28 juli 1953 een provinciale vlag vastgesteld. Deze is : "twee horizontale banen van gelijke hoogte : boven zilver (wit), beneden goud (goud-geel), van elkaar gescheiden door een smallere baan van blauw; over alles heen, geplaatst aan de broekzijde (stokzijde) en daarnaar gewend, een gekroonde, rode leeuw met dubbele staart.

vlag