Het Carboon

carboon3Tijdens de carboon-periode, 300 miljoen jaar geleden, is er steenkool gevormd. Deze steenkool is van enorm grote betekenis geweest voor nu. Er heerste een warm en vochtig subtropisch klimaat. Het land was bedekt met uitgestrekte bossen en moerassen. Het plantenleven breidde zich in deze periode uit.In de moerassen stonden wolfsklauwen, zaadplanten en boomvarens.

De bomen die afstierven kwamen in het stilstaande moeraswater te liggen. Uit de overblijfselen van deze bomen en andere resten uit het moeraswoud vormt zich koolstof. Doordat ze in het water liggen kan er geen zuurstof bijkomen, de koolstof neemt dus toe. Zo ontstaat er eerst een veen. Door de jaren heen komen er weer verschillende lagen over de laag veen heen te liggen. Door de warmte en de zwaarte van de andere rotslagen neemt de hoeveelheid koolstof nog meer toe en verandert de laag in een steenkoollaag. Deze steenkool wordt later door de mensen gebruikt als bron voor energie.
Steenkool bestaat dus uit de tot fossiel geworden resten van moeraswouden.

carboon1