1. Een belangrijk deel bij het ontstaan van de Groote Peel is de Peelrandbreuk.
Teken op een kaart hoe deze liep (van welke plaats, naar welke plaatsen)

2. Tweederde van het totale oppervlak van De Meinweg bestaat uit bos.
Zoek op hoeveel ha de oppervlakte van De Meinweg is. Hoeveel ha is dan bos?

3. Waarvoor werd veen vroeger gebruikt?

4. Maak zelf een dier (tekenen of knutselen) dat voor zou kunnen komen op De Maasduinen.
Geef aan welk dier het is, waar het zou leven, wat het zou eten. Kortom waarom kan het leven op
de Maasduinen.

5. Zoek uit wat 'erosie' is. Maak hiervan je eigen uitleg (mag met b.v. een tekening).

6. Overal zijn sporen van het verleden te vinden, toen harde werkers de turf, 'het goud van de Peel',
uitgroeven. Deze zin staat in de tekst. Wat zou er bedoelt worden met 'het goud van de Peel' en
waarom heet dat zo?

7. Maak een folder van een gebied in Midden Limburg. Bedenk eerst goed wat je hierin wilt hebben. Bijoorbeeld: dieren, planten en/of steden en wat ga je erover vertellen?