Flora in de Groote Peel

In theorie kunnen er vier verschillende landschapstypen onderscheiden worden in dit Nationaal Park.
• Water en moeras 
• Open vlakten
Heide en bossen
De eerste indruk die een bezoeker krijgt die de Groote Peel bezoekt is dat de variatie aan planten nogal beperkt is, dat komt door de grote aanwezigheid van pijpenstrootje en berk. pijpenstrootje


Vooral waar restveen is achtergebleven is echter vrijwel overal pijpenstrootje dte zien. Op sommige plaatsen zijn ook struikheide en dopheide duidelijk aanwezig. Op enkele plaatsen is ook vossenbes en soms bosbes te vinden.

Bossen
De bossen bestaan uit verschillende boomsoorten. Dit zijn de boomsoorten die hier het meeste zijn:
- berke bomen - vuilboom
- zomereik - zwarte els
- grove den - ratelpopulier.

Naaldbos
Aan de randen van het terrein zijn in de jaren `50 en `60 van de vorige eeuw naaldbossen aangeplant voor houtproductie. Deze staan er nu nog steeds. Meestal gaat het om diverse soorten dennen (grove den, corsicaanse den, zeeden), in een enkel geval ook om fijnspar, douglas en larix