Landschappen

    Steen

Een steen zweeft over het water,
over het water strijkt de wind.
Hup, hup, de steen heeft haast,
want de rivier is breed
en de overkant nog ver.
Op de oever staat een kind.

Water heeft de tijd,
het haalt de zee altijd.
Maar de steen vertraagt
en kan niet meer…
Ploep.

Theo OlthuisHet waddengebied houdt niet op bij de waddendijk. Direct achter de dijk hoor en ruik je de Waddenzee nog goed. Veel vogels wachten hier op laagwater. Dan gaan ze voedsel zoeken op de drooggevallen platen in de Waddenzee.
Toen er nog geen dijken waren, stroomden delen van de kuststrook wel eens onder bij storm en hoogwater. Om geen natte voeten te krijgen, bouwden de bewoners heuvels om op te wonen. In Groningen heten die wierden. De Friezen noemen ze terpen. Je kunt nog zien dat het centrum van veel dorpen op zulke heuvels ligt.
Aan de andere kant van de Waddenzee ligt het eiland Ameland. Ameland ziet er op de verschillende plekken heel anders uit. Je hebt 4 dorpen op Ameland en je hebt bos, duin, kwelder, strand en wad. Veel verschillende landschappen, dat betekent veel verschillende bloemen, planten en dieren.
Wat een dorp is, weet je vast al wel. Hier wil ik uitleggen wat die andere dingen zijn.