Het wapen van Limburg

Het wapen van de provincie Limburg is bij Koninklijk besluit vastgesteld in 1886. Het is een schild dat bestaat uit vijf delen van verschillende herkomst. Die houden verband met oude wapens van vroegere vorstendommen of landstreken. Het wapenschild is verdeeld in vier delen. Het schild is verdeeld in vier delen. De volledige beschrijving van het schild is als volgt:


wapen

Linksboven in een zilveren veld staat een rode leeuw met dubbele staart met goud gekroond en met gouden klauwen. Het is ontleend aan het oude wapen van de landsheer van Valkenburg.
Rechtsboven staat in een gouden veld een ongekroonde, zwarte leeuw, met rode tong en rode klauwen. De leeuw is ontleend aan het blazoen van het Huis Gulik. Linksonder staan op een gouden ondergrond drie horens van rood met zilveren banden. Dit gedeelte houdt verband met het wapen van Horn.
Rechtsonder staat in een blauw veld een gouden leeuw met dubbele staart, een rode tong en een kroon en klauwen van goud. Dit is het oude wapen van hertogdom Gelre (het huidige Gelderland).
Over deze vier zogenaamde "kwartieren" heen ligt een hartschild. Hierop staat in een zilveren veld een rode leeuw met gouden kroon en klauwen, afkomstig van het oude wapen van het hertogdom Limburg. Het hele schild is bedekt met de Limburgse hertogelijke hoed of kroon.