Waar werden kastelen gebouwd?

Waar werden de kastelen gebouwd? Als je kijkt naar de namen van de kastelen kan je al heel vaak zien welk type kasteel het is en waar het is gebouwd. De benaming ’kasteel’ gebruikten ze vroeger in Limburg eigenlijk niet. De benamingen die er waren gaven een type of de ligging van een ’kasteel’ aan. Wat wij tegenwoordig een kasteel noemen, noemden de mensen vroeger: * motte * toren * mottetoren * weertoren *donjon * burcht * steen * slot * stercke huijsinge * huis * hoes * huuske . Er waren nog veel meer namen voor ’kasteel’ die hierboven staan zijn maar een paar voorbeelden. Hoogteburcht Een hoogteburcht werd gebouwd op een plaats waar het moeilijk was om het kasteel aan te vallen, zoals op een rots of een heuvel. Een hoogteburcht gaf in de middeleeuwen een goede verdediging, dit omdat ze het voordeel van de hoogte hadden. Nog een voordeel was dat de aanvallers over de dwingel (een steile weg die omhoog liep en zwaar bewaakt was) moesten lopen. Terrassenkasteel Dit is een kasteel die tegen de helling van een heuvel aangebouwd is. Het is op een soort plat horizontaal vlak (terras) gebouwd en is verstevigd met mergelmuren. Motteburcht Natuurlijk was het ook zo dat niet overal een heuvel of een bergje was. Toch wilden sommige mensen ook daar een hoge standplaats hebben om zich te kunnen verdedigen. Dus gingen ze maar kunstmatige heuvels (motte) bouwen. Door het weggraven van de grond rond de heuvel ontstond er een gracht. Onder aan de heuvel en rond de top bracht men een omheining van palen (palissade) aan. Op de top van de heuvel werd er een verdedigingstoren gebouwd, eerst van hout, later van steen. Ook de houten omheining werd later vervangen door een stenen muur. Waterburcht Een waterburcht is een kasteel dat net iets boven het waterpeil is gebouwd. Maar waar de burcht dicht bij een rivier of beek werd gebouwd, kozen de mensen er toch voor om de burcht op een helling te bouwen. Dit deden ze om geen last te hebben van wateroverlast wanneer er een overstroming was. Daarom is het soms best moeilijk om het verschil te zien tussen de waterburcht en de motteburcht.

waterburcht