opdrachten bij Flora

1.Vraag bij je juf het werkblad ‘enkele leefmilieus’Vul het lijstje zelf aan.


2.In de ‘Waddennatuurwijzer’ vind je op bladzijde 7 afbeeldingen van planten.Teken deze planten na en zoek er wat informatie over.

3.Ga naar  http://www.trq.nl/school/B6.php en zoek daar enkel planten of struiken of bomen en doe net als in opdracht 2. Nu hoef je niet te tekenen, je mag ook een klein plaatje uitprinten.

4.Dit is natuurlijk weer een prachtig onderwerp voor een actie voor natuurbehoud. Kies een onderwerp uit waar jij actie voor wilt voeren en maak een plan. Wat ga je doen, wanneer, hoe maak je reclame, enzovoort. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een zeldzame plantensoort, maar ook het behouden van de houtwallen kan je onderwerp zijn. Het is leuk om deze opdracht samen te doen.