EEN REE ALS WADLOPER

ree1Lopend en springend over de zandplaten, wadend en zwemmend door de geulen, baande het dier zich een weg naar Ameland. Hij leefde in de uitgestrekte duindoornwildernis. Er werd een reegeit op het eiland losgelaten.Zij verkende het eiland eens goed en liep daarbij al gauw de ree tegen het lijf, die al enkele jaren alleen op het eiland leefde. Al snel kwamen er meer reeen op het eiland. Lange tijd bleef het aantal schommelen tussen de 20 tot 25 stuks, maar dat is inmiddels achterhaald. Vrij nauwkeurige tellingen hebben uitgewezen dat er nu al meer dan 100 reeën op het eiland zijn.Ameland koestert zijn reeën. Men treft ze tegenwoordig over het hele eiland aan mits er voldaan wordt aan hun voornaamste wensen: voldoende voedsel en.... rust in hun woongebied