Het ontstaan van de aarde

Al meer dan 4,5 miljard jaar draait de aarde om de zon. Met de 'oerknal' ontstond 12 miljard jaar geleden het universum. Daarna duurt het nog 8 miljoen jaar voordat de eerste tekenen van leven op aarde verschijnen in het pre-cambrium. Vanaf het pre-cambrium, 5 miljoen jaar geleden, tot nu veranderde het aardoppervlak en het leven op aarde voortdurend. De ene keer overheerste de zee, dan weer trok de zee zich terug, gebergten kwamen omhoog en verdwenen weer. Ook het klimaat wisselde voortdurend van subtropisch naar koudere klimaten en zelfs ijstijden kwamen er voor. Het planten- en dierenleven kon zich aan de wisselende klimaten goed aanpassen en evolueerde steeds verder.

ontstaan v d aarde

GEOLOGIE
De geologie vertelt hoe de geschiedenis van de aarde eruit ziet. In bergketens en aardlagen in de aardbodem kunnen de paleontologen aan de hand van de soort afzetting, fijn of grof zand of klei en de gevonden fossielen onderzoeken hoe het klimaat en de leefomstandigheden in die periode eruit zagen.


FOSSIELEN
Fossielen zijn resten van planten en dieren, die miljoenen jaren geleden op aarde leefden.
Dieren die dood ginden zakten weg in de bodem van de zee of op het land werden ze bedolven on der een laag zand of lava van vulkanen. Wanneer het dier afgesloten is van de lucht verteert niet alles van het dier of heel langzaam. Door samenpersing van bovenliggende lagen komen afdrukken van het dode materiaal in het gesteente te staan. Botten, tanden, schelpen zijn hard en verteren langzaam, of soms niet. Ze verharden tot steen.

versteend