De kringloop van een beek

In een beek leven verschillende planten en dieren met ieder hun eigen gewoonten en eigen voedsel. Toch hebben ze elkaar nodig. Ze behoren tot eén leefgemeenschap. Als er eén niet meer zou zijn heeft dat gevolgen voor de ander.

Zie onderstaand plaatje.
Watervlooien(1) eten algen en bacteriën. Stekelbaarsjes (2) eten watervlooien en grotere vissen en reigers (3) eten weer stekelbaarsjes. Dieren en planten die niet worden opgegeten gaan uiteindelijk toch dood en zakken naar de bodem. Daar worden ze opgeruimd door afvaleters(4), zoals waterpissebedden, pantoffeldiertjes en bacteriën. Die maken van het afval weer voedsel voor de planten en algen (5) in het water. Planten in het water zijn belangrijk voor het maken van zuurstof. Zuurstof is voor alle waterdieren heel belangrijk. Zo heeft elk dier en plant zijn eigen rol in de levensgemeenschap, die rol is ook weer van belang voor de andere dieren en planten. 

kringloop1