Het ordovicium
De periode na het cambrium wordt ordovicium genoemd. Deze begint ongeveer 475 miljoen jaar geleden en duurde 50 miljoen jaar. In deze periode hebben er veel vulkaanuitbarstingen plaatsgevonden. Dit is te herkennen aan de lava die op enkele plaatsen in de rotsen gevonden is. De veranderingen op aarde ging in deze periode snel. De meeste in zee levende dieren waren nog heel klein. De meesten waren mosselachtigen, hiervan zijn wel 20.000 verschillende fossiele soorten gevonden.
Uit deze periode zijn er uit fossielen de eerste bewijzen gevonden dat er ook al dieren het land op gingen. Waarschijnlijk een geleedpootachtige, het bewijs is een fossiel met evenwijdig lopende sporen van 1 cm breed.

ordovicium