De Meinweg

Het park ligt ten oosten van Roermond en heeft een oppervlakte van 1.600 ha.

de meinweg


Ontstaan landschap
Het Meinweggebied is een terrassenlandschap met steile overgangen tussen de terrassen. De terrassen zijn ontstaan door breuken in de aardkorst en door inschuring van de Maas. De hoogteverschillen tussen de terrasssen variëren van enkele meters tot zelfs 30 meter.

Ontwikkeling van het landschap
De Peelrandbreuk
Deze belangrijke breuk loopt globaal van de Gitstappermolen bij de grens via Roermond richting Meijel, op de grens met Brabant. In het landschap is de Peelrandbreuk moeilijk zichtbaar.

De verzakkingen langs deze Peelrandbreuk verlopen niet altijd even gelijkmatig. Hierdoor zijn delen achtergebleven en zijn de zogenaamde ‘storingen’ ontstaan zoals de Meinwegstoring en de Zandbergstoring. Deze storingen zijn wel goed zichtbaar in het landschap.
Dit proces van verzakkingen vindt nog steeds plaats en wordt ervaren als aardbevingen.

De laatste grote schokken (5.6 op de schaal van Richter) vonden plaats op 13 april 1992 en hebben grote materiële schade veroorzaakt in het gehele gebied.
Dwars op de steile overgangen zijn door erosie van water twee beekdalen ontstaan: het dal van de Roode Beek en het dal van de Boschbeek.