Het klimaat in Zuid-Limburg

Het klimaat van Limburg is anders dan het klimaat van andere delen in Nederland. De zandgronden, in het midden en noorden, en de lössgronden in het zuiden, en ook de heuveltoppen, de plateaus en de rivier- en beekdalen hebben allen hun eigen microklimaat en dat leidt vaak tot grote onderlinge verschillen in weersomstandigheden. Bovendien ligt het hoogste- en tegelijkertijd regenrijkste punt van Nederland, de Vaalserberg met een top op 322 meter boven NAP, ook in de provincie. Het zuiden van de provincie ligt juist aan de noordzijde van de Ardennen en onder bepaalde omstandigheden kan "föhn" daar voor hogere temperaturen zorgen.

thermometer