Kwelder

Op het wad ontstaan ook kwelders. Soms is er zoveel slib aangespoeld op een plek, dat het niet meer onder water loopt bij vloed. Als het slik alleen bij stormvloed onder water loopt heet het ook wel gors of kwelder. Ze zijn begroeid met planten die erg van zout houden.
Wanneer de kwelder onderloopt, dan blijft er telkens wanneer het water wegloopt wat nieuwe modder liggen. Hierdoor wordt de kwelder langzaam maar zeker steeds droger. Kwelders zijn een van de belangrijkste voedsel-, rust- en broedterreinen van vele soorten wad- en zeevogels.

De kwelder bij Hollum 

kwelder bij h